Allereerst wil ik zeggen dat ik de begeleiders van Om-Mij eeuwig dankbaar ben voor hun toewijding en begeleiding. Jullie onvoorwaardelijke steun aan mensen die door zulke grootse transities gaan is buitengewoon. In speciaal wil ik John nog bedanken voor de letterlijke en figuurlijke hou vast die je bent geweest in mijn reis.

Ik ga een poging doen om te omschrijven wat ik heb meegemaakt. Daarbij kan ik nu al zeggen dat woorden te kort schieten en de beschrijving van de ervaring verre van de werkelijke ervaring was. In enkele woorden:  Ik heb totale euforische extatische liefde gevoeld! Dit was echt ongelooflijk mooi en onbeschrijfelijk. Dit is HET.

Ik heb het zwaarste meest emotionele maar vooral mooiste liefdevolste meegemaakt dat er bestaat. Ik ben doodgegaan, weer geboren en alles opnieuw geleerd. Ik heb pure goddelijkheid ervaren en mocht in de schoot van de bron van alle liefde liggen als een kind.

Ik heb gezien wat de betekenis is van het leven, mijn leven maar ook van al het leven. Dat alles is voorbestemd, dat er een plan is. Ons doel in dit leven is er gewoon te ZIJN… In liefde. Alles komt goed. Alles is goed en alles is liefde

Ik heb gezien dat er zoveel meer is, zoveel meer werkelijkheden, dat onze realiteit alleen maar een tussenfase is. Dat we reïncarneren naar de bron. Ik ben niet meer bang om dood te gaan, ik zie nu waar we naartoe gaan en wat de essentie van het leven is. Wat een schoonheid en feest van liefde!
Ook heb ik heel veel verdriet verwerkt, ik heb gehuild als een baby en gezien hoe eenzaam ik soms kan zijn, dat ik daar zelf een taak in heb. Ik heb naar alle verdriet van mezelf kunnen kijken met liefde en het kunnen omarmen. Het mag er zijn, het is goed.

Ik heb gezien wat mijn naasten betekenen voor mij. Bij een beeld over mijn dochter werd duidelijk welke patronen er lang al generaties doorwerken in de opvoeding. En dat ik nu de mogelijkheid heb om dit te doorbreken.

Moeder ayahuasca heeft me laten zien hoe intuïtief ik eigenlijk ben en altijd geweest ben. Dat mijn impulsiviteit een manier is om mijn intuïtie te volgen. Dat op impulsiviteit in onze maatschappij een taboe ligt, en dat we als samenleving de controle willen vast houden.

Moeder Ayahuasca heeft me aan haar hand meegenomen en laten zien wat haar plan is. Ze gaat op haar manier de wereld helen. Haar verspreiding is haar manier, haar strohalm om de aarde en natuur te laten overleven. Ze komt op precies het goede moment. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat ze dat doet.

Er is echt een leven voor en na ayahuasca. Het heeft me ontwaakt en wijsheid en inzichten gegeven. Ik ben gereset en heb een software upgrade gehad (dank Maria Johanna voor deze geweldige bewoording) en kan het leven weer in perspectief zien, ik hoef mij niet meer te meten aan de mensen om me heen. Alles is goed zoals het is.

Het heeft me een beter mens gemaakt.

Suzanne

Vorige ervaring
Volgende ervaring